Πού θα μας βρείτε

Φιλελλήνων 4, Κηπούπολη

Ηράκλειο Κρήτης

ΣΑΒΒΑΤΟ 19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019

time

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

    

Η κατοικία αποτελεί ένα σημαντικό και αγαπημένο περιουσιακό μας στοιχείο.

Η προστασία και η αντιμετώπιση από κάθε πιθανό κίνδυνο που την απειλεί, εξασφαλίζεται μόνο με την Ασφάλιση. Οι κίνδυνοι στους οποίους εκτίθεται είναι πολλοί και διάφοροι. Τα τυχαία / απρόβλεπτα γεγονότα καθώς και ο σεισμός, οι πλημμύρες αλλά και οι πρόσφατες φωτιές, αποτελούν παράγοντες που κατέστρεψαν ολικώς ή μερικώς οικίες στην Ελλάδα, αλλά και παντού ανά τον κόσμο.

1. Ασφάλιση Κτίσματος – Οικοδομής

Καλύψεις Πλήρους Προγράμματος Ασφάλισης:
- Πυρκαγιά / Πυρκαγιά από βραχυκύκλωμα
- Κλοπή & ζημιές στην οικοδομή και στο περιεχόμενο κατά την διάρκεια κλοπής 
ή απόπειρα κλοπής
- Φυσικά φαινόμενα – πλημμύρα, θύελλα, καταιγίδα, χαλάζι, παγετός, χιόνι
- Έκρηξη από κάθε αιτία
- Ζημιές στον λέβητα
- Κεραυνός
- Καπνός
- Κακόβουλες ενέργειες, πολιτικές ταραχές, στάσεις, απεργίες
- Τρομοκρατικές ενέργειες
- Διαρροή, διάρρηξη ή υπερχείλιση δεξαμενών ή σωληνώσεων ύδρευσης / θέρμανσης / κλιματισμού συμπεριλαμβανομένων των εγκαταστάσεων αποχέτευσης
- Ζημιά στον ηλιακό θερμοσίφωνα
- Πρόσκρουση οχήματος, πτώση αεροσκάφους και άλλων εναέριων αντικειμένων
- Απώλεια ενοικίων
 
Πρόσθετες δαπάνες ως επακόλουθο ζημιάς
1. Αποκομιδή ερειπίων 

2. Δαπάνη προσωρινής στέγασης / διαμονής σε περίπτωση επέλευσης ασφαλιζομένου κινδύνου που θα καταστήσει την ασφαλισμένη κατοικία ακατοίκητη 

3. Δαπάνη μεταφοράς / επανεγκατάστασης περιεχομένου
 
- Απώλεια / Ζημιά περιεχομένου κατά τη διάρκεια προσωρινής μεταστέγασης
- Κάλυψη ασφαλιζομένων αντικειμένων κατά την διάρκεια φύλαξής τους σε τραπεζική θυρίδα συνεπεία κινδύνου κλοπής, διαρρήξεως ή ληστείας
- Δόση στεγαστικού δανείου
- Έξοδα μελέτης & έκδοσης αδειών
- Αναπροσαρμογή ασφαλισμένης αξίας λόγω πληθωρισμού
 
Περιγραφή ασφαλισμένου χώρου: 
Διαμέρισμα πολυκατοικίας στο Νομό Αττικής (Παγκράτι) του 1980 χωρίς κανένα μέτρο προστασίας.
Είδος κατασκευής - Οροφή : Μπετόν Αρμέ και ταρατσοσκεπές.
 
2. Ασφάλιση Περιεχομένου / Οικοσκευής
Ανεξάρτητα ή επιπρόσθετα, ασφαλίζεται το περιεχόμενο / οικοσκευή (κουζινικά σκεύη, ρουχισμός, έπιπλα, ηλ.συσκευές, κλπ ) μιας ιδιόκτητης ή ενοικιασμένης κατοικίας σύμφωνα με το παραπάνω πλήθος καλύψεων
- Σεισμός (κλονισμός & πυρκαγιά συνεπεία σεισμού)
- Καθίζηση – Ολίσθηση
- Κάλυψη ηλεκτρικών εγκαταστάσεων / συσκευών
- Κάλυψη εξωτερικών βοηθητικών κτισμάτων (πισίνα, γκαράζ, κιόσκια)
- Κάλυψη αντικειμένων στην εξωτερική πλευρά της οικοδομής (τέντες,κεραία)
- Κάλυψη αντικειμένων στο ύπαιθρο
- Κάλυψη κοσμημάτων / πολύτιμων αντικειμένων
(προϋπόθεση ύπαρξης πακτωμένου χρηματοκιβωτίου)
- Κάλυψη ηλεκτρικού εξοπλισμού

© Copyright 2012-2019 Created by ping! design > www.pingdesign.gr