Πού θα μας βρείτε

Φιλελλήνων 4, Κηπούπολη

Ηράκλειο Κρήτης

ΣΑΒΒΑΤΟ 19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019

time

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

    
 • 1.
  Ποιες ασφαλίσεις είναι υποχρεωτικές;

  Α. Αυτοκινήτου
  Β. Μηχανής
  Γ. Σκάφους
  Δ. σε περίπτωση δανείου για αγορά κατοικίας ή καταστήματος επιβάλλεται ασφάλιση πυρός και σεισμού για την κατοικία ή το κατάστημα

 • 2.
  Πότε επιβαρύνομαι με επασφάλιστρα στο ασφαλιστήριο μου;

  Α. Όταν το όχημα οδηγείται από άτομο κάτω των 24 ετών.
  Β. Όταν το όχημα οδηγείται από άτομο που έχει δίπλωμα οδήγησης κάτω του ενός έτους
  Γ. Όταν κάνω χρήση ρυμουλκών.

 • 3.
  Ποιες επιπλέον προαιρετικές καλύψεις μπορώ να δώσω σε ασφαλιστήριο αυτοκινήτου εκτός της υποχρεωτικής αστικής ευθύνης;

  Πυρός, πυρός από τρομοκρατικές, ολική κλοπή, μερική κλοπή, ίδιες ζημίες (μικτή), ιδ. ζημίες από κακόβουλες, φυσικά φαινόμενα, θραύση κρυστάλλων, νομική προστασία, οδική βοήθεια.

 • 4.
  Πότε καλώ τη φροντίδα ατυχήματος;

  Σε κάθε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος καλώ τα τηλέφωνα της φροντίδας ατυχήματος που παρέχουν 24ωρη εξυπηρέτηση και αναγράφονται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιό μου.
  Για μεγαλύτερη διευκόλυνση αποθηκεύστε τα τηλέφωνα επικοινωνίας στο κινητό σας. Η φροντίδα ατυχήματος παραλαμβάνει δηλώσεις ατυχήματος και εκτός του χώρου του συμβάντος με την προϋπόθεση να κληθεί εντός 48 ωρών από αυτό.
  Ειδοποιώ τον ασφαλιστικό μου πράκτορα και υπογράφω δήλωση ατυχήματος.

 • 5.
  Σε κάθε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος που αφορά Υλικές Ζημιές & Ελαφριές Σωματικές Βλάβες, οι εμπλεκόμενοι οδηγοί συμπληρώνουν επί τόπου το έντυπο 
Φιλικής Δήλωσης για να επισπεύσουν τις διαδικασίες αποζημίωσης και να αποφύγουν την ταλαιπωρία, με την προϋπόθεση ότι:

  Α. Οι εταιρίες που έχουν εμπλακεί στο ατύχημα συμμετέχουν στο φιλικό διακανονισμό.
  Β. Τα εμπλεκόμενα οχήματα ΔΕΝ ξεπερνούν τα δύο.
  Γ. Το κόστος του συμβάντος ΔΕΝ ξεπερνά τα 6.000€ 

 • 6.
  Γιατί είναι υποχρεωτική η ασφάλιση του αυτοκινήτου και της μοτοσυκλέτας μου;

  Η ασφάλιση του αυτοκινήτου και της μοτοσυκλέτας σύμφωνα με τον νόμο 489/1976 είναι υποχρεωτική. Οι καθοριζόμενες ασφαλιστικές καλύψεις αφορούν:

  Την κάλυψη αστικής ευθύνης έναντι τρίτων για σωματικές βλάβες και υλικές ζημίες, για τις οποίες, έχουμε την ευθύνη ως ιδιοκτήτες ή ως οδηγοί ενός οχήματος. Επίσης ασφαλισμένοι είναι και οι τυχόν τρίτοι επιβαίνοντες στο όχημά μας.

  Οι ελάχιστες από τον νόμο υποχρεωτικές καλύψεις είναι:

  - Σωματικές Βλάβες: 1.000.000 euro / κατά περίπτωση και κατά άτομο

  - Υλικές Ζημίες: 1.000.000 euro / κατά περίπτωση ανά ατύχημα

 • 7.
  Τί θα πρέπει να κάνω αν κατά τη διάρκεια της οδήγησης εμπλακώ σε τροχαίο ατύχημα;

  Αρχικά να διατηρήσουμε την ψυχραιμία μας.
 Να σταματήσουμε αμέσως στον τόπο του ατυχήματος, αφού πρώτα διασφαλίσουμε την απρόσκοπτη και ασφαλή κίνηση των άλλων οχημάτων τοποθετώντας προειδοποιητικό τρίγωνο ώστε να αποτρέψουμε και άλλο πιθανό ατύχημα. 
Να καλέσουμε αμέσως την άμεση δράση (100), το ΕΚΑΒ (166) εάν υπάρχουν τραυματίες και την πυροσβεστική (199) εάν υπάρχουν εγκλωβισμένοι ή πυρκαγιά. Να φροντίσουμε όσο μπορούμε τους τραυματίες μέχρι να έρθει το ΕΚΑΒ.
  Στη συνέχεια να καλέσουμε την φροντίδα ατυχήματος της ασφαλιστικής μας εταιρείας για να καταγράψει το συμβάν, να τραβήξει φωτογραφίες στον τόπο του ατυχήματος, να βοηθήσει για τη συμπλήρωση της δήλωσης ατυχήματος ή του έντυπου φιλικού διακανονισμού και να μας παρέχει δωρεάν ρυμούλκηση εφόσον προβλέπεται στο συμβόλαιό μας.
  
Ενημερώνουμε επίσης τον ασφαλιστικό μας πράκτορα ή σύμβουλο, για το συμβάν ώστε να μας υποδείξει την κατάλληλη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουμε για τη συντομότερη διεκπεραίωση της υπόθεσής μας.

 • 8.
  Σε περίπτωση ατυχήματος που προκλήθηκε από ανασφάλιστο όχημα αποζημιώνομαι; Αν ναι, πώς;

  Σε περίπτωση που έχετε στο συμβόλαιό σας κάλυψη από ανασφάλιστο όχημα αποζημιώνεστε απευθείας από την ασφαλιστική σας εταιρία. Το ανώτατο ποσό αποζημίωσης για τις υλικές ζημιές του αυτοκινήτου αναγράφεται στο συμβόλαιό σας. Για να ενεργοποιηθεί η διαδικασία αποζημίωσης θα πρέπει:
  A. Το ατύχημα να έχει συμβεί εντός της Ελληνικής Επικράτειας
  B. Να αποδεικνύεται ο χαρακτηρισμός του ανασφάλιστου οχήματος από επίσημο Δημόσιο έγγραφο (Απόσπασμα Δελτίων Συμβάντων Τροχαίας)
  Γ. Η ευθύνη για το ατύχημα να βαρύνει αποκλειστικά τον οδηγό του ανασφάλιστου οχήματος.

 • 9.
  Ποιό είναι το επικουρικό κεφάλαιο;

  Με το νόμο 489/1976 συστάθηκε το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Επικουρικό Κεφάλαιο Ασφάλισης Ευθύνης από Ατυχήματα Αυτοκινήτων». Λειτουργεί ως ένα ταμείο στο οποίο συνεισφέρουν τα μέλη του που είναι όλες οι Ασφαλιστικές εταιρείες που λειτουργούν στην Ελλάδα. Σκοπός του είναι να αποζημιώνει σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές (υπό ορισμένες προϋποθέσεις) που προκλήθηκαν από άγνωστα, ανασφάλιστα οχήματα ή από οχήματα των οποίων ανακλήθηκε η άδεια λειτουργίας της ασφαλιστικής τους εταιρείας.

 • 10.
  Ποιά είναι η επιβάρυνση στα ασφάλιστρα σε περίπτωση που προκαλέσω ατύχημα;

  Δεν έχουμε καμμία επιβάρυνση στα ασφάλιστρά μας εφόσον η ασφαλιστική μας εταιρεία, μας παρέχει με πολύ μικρό κόστος την κάλυψη Προστασία Bonus Malus. Σε αντίθετη περίπτωση τα ασφάλιστρα της αστικής ευθύνης και των ιδίων ζημιών (εφόσον υπάρχει αυτή η κάλυψη) αυξάνονται ανάλογα με το ποσοστό που ορίζει η ασφαλιστική μας εταιρεία και βρίσκεται στους όρους του ασφαλιστηρίου συμβολαίου μας.

 • 11.
  Τί είναι το επασφάλιστρο νέου οδηγού και πότε πρέπει να υπάρχει στο συμβόλαιό μας;

  Κάθε οδηγός οχήματος που είναι κάτω των 23 ετών (χρονολογικά) ή το δίπλωμά του δεν έχει κλείσει χρόνο από την ημερομηνία έκδοσής του, θεωρείται νέος οδηγός και θα πρέπει να το δηλώσει στην ασφαλιστική του εταιρεία για να πληρώσει το επασφάλιστρο στα ασφάλιστρα αστικής ευθύνης και ιδίων ζημιών.
  
Σε περίπτωση που συντρέχουν και οι δύο αυτές περιπτώσεις το επασφάλιστρο υπολογίζεται σε αυτή που λήγει νωρίτερα.

  Σημείωση: Kάποιες ασφαλιστικές εταιρείες επιβαρύνουν με επασφάλιστρο και τους οδηγούς ηλικίας άνω των 70 ετών.

 • 12.
  Τί είναι ο φιλικός διακανονισμός και τί μου προσφέρει σε περίπτωση ατυχήματος;

  Ο φιλικός διακανονισμός είναι μια συμφωνία στην οποία έχουν προχωρήσει οι περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες στον κλάδο ασφάλισης αστικής ευθύνης αυτοκινήτων και εξασφαλίζει την εύκολη και γρήγορη αποζημίωση του ανυπαίτιου οδηγού απευθείας από την ασφαλιστική του εταιρεία. 
Για να ισχύει ο φιλικός διακανονισμός πρέπει να ισχύουν οι παρακάτω προϋποθέσεις:
  - Στη σύγκρουση να μην εμπλέκονται περισσότερα από δύο οχήματα, και το
 ατύχημα να έχει συμβεί εντός Ελλάδος.

  - Οι δύο εμπλεκόμενοι οδηγοί να συμπληρώσουν και να υπογράψουν τη 
Φιλική Δήλωση Τροχαίου Ατυχήματος και να τη στείλουν στις ασφαλιστικές 
τους εταιρείες.

  - Να μην υπάρχει σοβαρός τραυματισμός ή θάνατος.
  
- Και τα δύο οχήματα να είναι ασφαλισμένα σε εταιρείες που έχουν 
προσχωρήσει στο σύστημα του Φιλικού Διακανονισμού.
  
- Το εκτιμώμενο ποσό αποζημίωσης για τις υλικές ζημιές να μην υπερβαίνει
 τα 6.000 euro.
  
- Στην περίπτωση που δε συμπληρωθεί Φιλική Δήλωση Τροχαίου 
Ατυχήματος, υπάρχει η δυνατότητα ο οδηγός που δεν ευθύνεται να κάνει
 Αρνητική Δήλωση στην εταιρεία του και εκείνη θα αναλάβει την επικοινωνία με
την εταιρεία του υπαίτιου οδηγού προκειμένου να αποζημιωθεί ο πελάτης της.

 • 13.
  Για ποιούς κινδύνους μπορώ να ασφαλιστώ;

  Οι κίνδυνοι που συνήθως καλύπτουν όλα τα ασφαλιστήρια είναι: πυρκαγιά, κεραυνός και έκρηξη λέβητα ή υγραερίου. Στο ασφαλιστήριο αυτό μπορείτε να προσθέσετε έναν αριθμό κινδύνων ή άλλων καλύψεων ανάλογα με τις ασφαλιστικές σας ανάγκες. Εναλλακτικά, μπορείτε να επιλέξετε ένα ασφαλιστήριο σε μορφή πακέτου, με έναν αριθμό κινδύνων και άλλων καλύψεων. Είτε στη μια είτε στην άλλη περίπτωση, το ασφαλιστήριό σας μπορεί να περιλαμβάνει μερικούς ή τους περισσότερους από τους πιο κάτω κινδύνους:
  - Σεισμό
  - Θύελλα, καταιγίδα, πλημμύρα
  - Πτώση δένδρων ή κλάδων δένδρων
  - Ζημιά από σπάσιμο σωλήνων, υπερεκχείλιση υδατοδεξαμενών ή διαρροή νερού ή καυσίμων
  - Πτώση αεροσκαφών ή πρόσκρουση οχημάτων
  - Οχλαγωγίες, εργατικές ή πολιτικές ταραχές ή απεργίες
  - Κακόβουλη ζημιά
  - Έκρηξη
  - Κλοπή με παραβίαση (διάρρηξη)

 • 14.
  Ποιές επιπρόσθετες καλύψεις μπορώ να έχω;

  Ένα ασφαλιστήριο Κατοικίας μπορεί επίσης επιπρόσθετα να περιλαμβάνει:
  - Κλοπή που δεν συνοδεύεται κατ’ ανάγκη από παραβίαση (διάρρηξη)
  - Θραύση υαλοπινάκων και καθρεπτών
  - Τυχαία ζημιά σε καλώδια και υπόγειες υπηρεσίες κοινής ωφέλειας
  - Πτώση κεραιών και δορυφορικών συστημάτων
  - Έξοδα αποκομιδής συντριμμάτων
  - Έξοδα αρχιτεκτόνων και μηχανικών
  - Απώλεια Ενοικίων
  - Έξοδα μεταστέγασης
  - Τυχαία απώλεια ή ζημιά ή ασφάλιση όλων των κινδύνων
  - Αποζημίωση σε αξία αντικατάστασης
  - Aυτόματη αναπροσαρμογή του ασφαλισμένου ποσού
  - Κάλυψη απώλειας ή ζημιάς στην περιουσία οικιακής βοηθού
  - Αστική Ευθύνη του ιδιοκτήτη ή του ενοικιαστή και των μελών της οικογένειας του.
  - Αποζημίωση για θάνατο του ασφαλισμένου ή/και των μελών της οικογένειάς του από ατύχημα
  - Τεχνική βοήθεια
  Ζητήστε να πληροφορηθείτε για την έκταση της κάθε κάλυψης.

 • 15.
  Αν σπάσουν οι σωλήνες μου, η ασφαλιστική εταιρεία θα με αποζημιώσει για την επιδιόρθωση των ίδιων των σωλήνων και για το κόστος εντοπισμού της βλάβης;

  Στην περίπτωση που το ασφαλιστήριό σας περιλαμβάνει κάλυψη ζημιάς από σπάσιμο σωλήνων θα πρέπει να γνωρίζετε ότι η κάλυψη δε συμπεριλαμβάνει τις ίδιες τις σωλήνες ούτε το κόστος για τον εντοπισμό του σημείου διαρροής. Αυτό που καλύπτεται είναι η ζημιά που προέρχεται από το σπάσιμο των σωλήνων και τη διαρροή του νερού στην ασφαλισμένη περιουσία και κάτω από κάποιες προϋποθέσεις.
  Ζητήστε να σας ενημερώσει ο ασφαλιστής σας για την έκταση της κάλυψης, η οποία διαφέρει από εταιρεία σε εταιρεία.

 • 16.
  Αν η κάλυψη που έχω είναι κλοπή από διάρρηξη και με κλέψουν χρησιμοποιώντας αντικλείδι της εισόδου του σπιτιού μου ή από παράθυρο που άφησα ανοιχτό, είμαι καλυμμένος;

  Η απάντηση είναι αρνητική. Η συνηθισμένη κάλυψη που προσφέρεται από τις ασφαλιστικές εταιρείες είναι εκείνη της κλοπής μετά από παραβίαση. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να χρησιμοποιηθούν βίαια και δυναμικά μέσα, με εμφανή σημάδια χρήσης βίας για την είσοδο και έξοδο του κλέπτη από το σπίτι. Αν επιθυμείτε να έχετε ευρύτερη κάλυψη, θα πρέπει να το ζητήσετε και να πληρώσετε επιπρόσθετα ασφάλιστρα.

 • 17.
  Αν το σπίτι μου παραμείνει ακατοίκητο για κάποιο χρονικό διάστημα, είμαι καλυμμένος;

  Συνήθως τα ασφαλιστήρια προβλέπουν ότι η κάλυψη τερματίζεται, όταν παραμείνει το σπίτι ακατοίκητο για χρονικό διάστημα πάνω από 30 ημέρες. Εκείνο που μπορείτε να κάνετε είναι να ενημερώσετε γραπτώς την ασφαλιστική σας εταιρεία, όταν πρόκειται να απουσιάσετε για μεγάλο χρονικό διάστημα, για να εξασφαλίσετε την απαραίτητη κάλυψη, πληρώνοντας κάποιο επιπρόσθετο ασφάλιστρο. Επίσης, μπορείτε να διερευνήσετε το ενδεχόμενο απάλειψης της σχετικής εξαίρεσης από το ασφαλιστήριό σας, πληρώνοντας κάποιο επιπρόσθετο ασφάλιστρο, ούτως ώστε να μην είστε υποχρεωμένος κάθε φορά που θα απουσιάζετε να μπαίνετε σ’ αυτή τη διαδικασία. Αυτό, ως συνήθως, γίνεται με τις εξοχικές κατοικίες.

 • 18.
  Αν υποστούν ζημιές από θύελλα, καταιγίδα ή πλημμύρα, ο θερμοσίφωνας, η κεραία, οι τέντες ή τα περιτοιχίσματά μου, είμαι καλυμμένος;

  Συνήθως όχι. Ζητήστε να μάθετε κατά πόσο τα πιο πάνω αντικείμενα συμπεριλαμβάνονται στην κάλυψη και αν όχι, ζητήστε να συμπεριληφθούν, πληρώνοντας επιπρόσθετο ασφάλιστρο.

 • 19.
  Για ποιό ποσό πρέπει να ασφαλίσω την περιουσία μου;

  Αυτό εξαρτάται από τον τρόπο που επιλέγετε να ασφαλιστείτε. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι ανάλογος θα είναι και ο τρόπος υπολογισμού της αποζημίωσής σας, σε περίπτωση που θα υποστείτε ζημιά και θα υποβάλετε απαίτηση. Δηλαδή αν επιλέξετε το ασφαλιστήριό σας να προβλέπει αποζημίωση με βάση την πραγματική αξία της περιουσίας σας, αυτό σημαίνει ότι το ασφαλισμένο ποσό θα πρέπει να αντιπροσωπεύει την αξία ανακατασκευής του σπιτιού ή αντικατάστασης του περιεχομένου, μείον παλαιότητα, φθορά ή χρήση και θα αποζημιωθείτε με βάση αυτό τον υπολογισμό. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι η παλαιότητα, φθορά ή χρήση πολλές φορές έχει σαν αποτέλεσμα σημαντική μείωση του ποσού της αποζημίωσης σας. Αν το ασφαλιστήριό σας προβλέπει αποζημίωση με βάση την αξία αντικατάστασης ή την αξία καινούργιου για παλιό, αυτό σημαίνει ότι το ασφαλισμένο ποσό θα πρέπει να αντιπροσωπεύει την αξία ανακατασκευής ή αντικατάστασης με καινούργιο, χωρίς αφαίρεση για παλαιότητα, φθορά ή χρήση. Αυτό σημαίνει ψηλότερο ασφαλισμένο ποσό, ψηλότερα ασφάλιστρα αλλά και ψηλότερη αποζημίωση.
  Η αξία που ασφαλίζετε πρέπει να είναι αποτέλεσμα προσεκτικής μελέτης και απόφασης για να μη μείνετε εκτεθειμένος.

 • 20.
  Τί άλλο πρέπει να προσέξω όσον αφορά στο ασφαλισμένο ποσό;

  Βεβαιωθείτε ότι το ασφαλισμένο ποσό για το κάθε είδος αντικειμένου που ασφαλίζεται (κτίριο, περιεχόμενο, πολύτιμα αντικείμενα) αντιπροσωπεύει την πραγματική αξία του, ούτως ώστε να μην είστε υποασφαλισμένος αλλά ούτε και υπερασφαλισμένος. Για παράδειγμα, το ασφαλισμένο ποσό ενός διαμερίσματος που έχουμε αγοράσει, πρέπει να αντιπροσωπεύει την κατασκευαστική του αξία, χωρίς να λαμβάνουμε υπόψη την αξία του οικοπέδου ή την αξία του λόγω της περιοχής στην οποία βρίσκεται.

 • 21.
  Η αξία της περιουσίας μου υπολογίζεται από μένα ή την ασφαλιστική εταιρεία;

  Εσείς καθορίζετε το ποσό για το οποίο θέλετε να ασφαλίσετε την περιουσία σας.

 • 22.
  Το ποσό που θα ασφαλίσω έχει καμμία σχέση με το δάνειο που πήρα από την τράπεζα;

  Το ασφαλισμένο ποσό καθορίζεται από την αξία της περιουσίας και όχι από το ποσό του δανείου που έχετε πάρει από την τράπεζα. Φροντίστε να ασφαλίσετε την περιουσία σας στην πραγματική αξία και όχι στο ύψος του δανείου.

 • 23.
  Τί επιπτώσεις θα έχω αν ασφαλίσω το σπίτι μου ή το περιεχόμενο για ποσό χαμηλότερο από την πραγματική αξία τους;

  Σε περίπτωση απαίτησης, για οποιοδήποτε ποσό, μικρό ή μεγάλο, αναλαμβάνετε αναλογία των ζημιών, γιατί θεωρείστε συνασφαλιστής.
  Για παράδειγμα, αν το σπίτι σας αξίζει € 200.000 και το ασφαλίσετε € 100.000 και υποστείτε ζημιά € 50.000, θα αποζημιωθείτε μόνο για € 25.000.
  Θα είστε υπόλογος πάντοτε για το 50% οποιασδήποτε ζημιάς συμβεί. Με άλλα λόγια, υποασφάλιση σημαίνει μερική ασφάλιση, και μερική ασφάλιση σημαίνει μερική αποζημίωση.

 • 24.
  Τί σημαίνει για μένα αν ασφαλίσω το σπίτι μου ή το περιεχόμενό του για ποσό μεγαλύτερο από την αξία τους;

  Η υπερασφάλιση σημαίνει μόνο χαμένα ασφάλιστρα, γιατί σε καμιά περίπτωση δεν θα εισπράξετε περισσότερα απ’ όσα αξίζει η περιουσία σας.

 • 25.
  Πώς μπορώ να ασφαλίσω τα πολύτιμα αντικείμενα που έχω;

  Τα ασφαλιστήρια συνήθως καλύπτουν τα πολύτιμα αντικείμενα περιορίζοντας το ποσό κατά αντικείμενο αλλά και συνολικά. Θα πρέπει λοιπόν να διερευνήσετε το ύψος της κάλυψης κατά αντικείμενο και στο σύνολο που σας προσφέρει τα ασφαλιστήριό σας και να ζητήσετε να εξασφαλίσετε κάλυψη στην πλήρη αξία πληρώνοντας επιπρόσθετο ασφάλιστρο. Αν επιθυμείτε, μπορείτε να ζητήσετε ευρύτερη κάλυψη, γνωστή ως «κάλυψη έναντι όλων των κινδύνων».

  Αν ασφαλίζετε κοσμήματα αξίας, ρολόγια, πίνακες ζωγραφικής, γούνες και άλλα παρόμοια αντικείμενα, σας συνιστούμε, αν δεν το έχει ήδη κάνει η ασφαλιστική εταιρεία στην οποία αποτείνεστε για ασφάλιση, να ετοιμάσετε ένα λεπτομερή κατάλογο με την περιγραφή των αντικειμένων και αποδεικτικά στοιχεία για την αξία τους, που να επιβεβαιώνονται από εκτιμήσεις ειδικών. Αυτό διευκολύνει τόσο εσάς όσο και την ασφαλιστική εταιρεία, σε περίπτωση απώλειας ή ζημιάς, αφού με αυτό τον τρόπο δεν θα αμφισβητηθεί η αξία τους.
  Μία εισήγηση επίσης είναι να φωτογραφήσετε τα πολύτιμα αντικείμενα και να δώσετε αντίγραφα των φωτογραφιών στην ασφαλιστική εταιρεία σας. Αυτό θα σας αποβεί πολύ χρήσιμο σε περίπτωση κλοπής.


 • 26.
  Μπορώ να ασφαλίσω το σπίτι μου και σε δεύτερη ασφαλιστική εταιρεία;

  Είναι καλύτερα να το αποφεύγετε, γιατί οι κίνδυνοι που θα καλύπτονται ή οι όροι ασφάλισης των δύο ασφαλιστηρίων μπορεί να μην είναι ταυτόσημοι, με αποτέλεσμα να μην αποζημιωθείτε πλήρως τη δεδομένη στιγμή. Αν ασφαλίσετε το σπίτι σας και σε δεύτερη ασφαλιστική εταιρεία, είναι απαραίτητο να ενημερώσετε γραπτώς και τις δυο ασφαλιστικές εταιρείες. Να γνωρίζετε όμως ότι σε περίπτωση απαίτησης θα αποζημιωθείτε στο ύψος της πραγματικής σας ζημίας και η κάθε εταιρεία θα πληρώσει το ποσό που της αναλογεί με βάση τα ασφαλισμένα ποσά.

 • 27.
  Πώς μπορώ να μειώσω το κόστος της ασφάλισής μου;

  Αν δεν έχετε οποιοδήποτε σύστημα πυροπροστασίας ή συναγερμού για τον κίνδυνο κλοπής, είναι καιρός να το σκεφτείτε σοβαρά, γιατί εκτός του ότι εξασφαλίζετε χαμηλότερα ασφάλιστρα, προστατεύετε καλύτερα την περιουσία σας. Μια άλλη σκέψη που μπορείτε να κάνετε, είναι να αναλάβετε μεγαλύτερα
ποσά «απαλλαγών» από εκείνα που ζητά η ασφαλιστική εταιρεία. Ο τρόπος πληρωμής των ασφαλίστρων, πιθανόν να σας παρέχει κάποια έκπτωση. Επιπρόσθετα, το ίδιο μπορεί να συμβαίνει αν αναλάβετε να παραμείνετε ασφαλισμένος για μια χρονική περίοδο τριών ή πέντε ετών με την ίδια ασφαλιστική εταιρεία. Φυσικά η πολιτική τιμολόγησης διαφέρει από εταιρεία σε εταιρεία και καλά κάνετε να ζητήσετε λεπτομέρειες για τις εκπτώσεις που είναι διαθέσιμες σε κάθε περίπτωση.

 • 28.
  Θα πρέπει να προσέξω κάτι ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια του ασφαλιστηρίου μου;

  Μεταξύ άλλων, θα πρέπει να ενημερώνετε την ασφαλιστική εταιρεία σας για τυχόν αύξηση του περιεχομένου, αλλαγή στη χρήση του σπιτιού σας, επεκτάσεις ή επιδιορθώσεις που θα κάνετε στο κτίριο και που πιθανό να αυξήσουν τον κίνδυνο.


 • 29.
  Τί πρέπει να κάνω σε περίπτωση ζημιάς;

  Να επικοινωνήσετε αμέσως με την ασφαλιστική σας εταιρεία και να ζητήσετε καθοδήγηση.
  Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι δυνατό, να ακολουθήσετε τις οδηγίες στο ασφαλιστήριό σας, έχοντας επιπρόσθετα υπόψη τα πιο κάτω:
  Αν πρόκειται για φωτιά, ειδοποιήστε την πυροσβεστική υπηρεσία.
  Αν πρόκειται για κακόβουλη ζημιά ή κλοπή, ειδοποιήστε την αστυνομία.
  Μην προχωρήσετε σε επιδιόρθωση οποιασδήποτε ζημιάς και μην πετάξετε οποιοδήποτε αντικείμενο που έχει υποστεί ζημιά πριν γίνει επιθεώρηση από την ασφαλιστική σας εταιρεία και μετά από συνεννόηση με αυτή. Αν χρειαστεί να κάνετε οποιεσδήποτε προσωρινές επιδιορθώσεις, για να μην επεκταθεί ακόμη περισσότερο η ζημιά, φυλάξτε τις σχετικές αποδείξεις.
  Η συνεργασία σας με τον εκπρόσωπο της ασφαλιστικής εταιρείας σας ή με τον πραγματογνώμονα που έχει οριστεί για την επιθεώρηση των ζημιών είναι απαραίτητη.


 • 30.
  Μετά από μια αποζημίωση, επηρεάζονται καθόλου τα ασφαλισμένα ποσά και το ύψος της κάλυψης που μου προσφέρει το ασφαλιστήριό μου;

  Το ασφαλιστήριό σας ισχύει συνήθως για ένα χρόνο. Η ασφαλιστική εταιρεία δηλαδή αναλαμβάνει, αν υποστείτε ζημιά κατά τη διάρκεια αυτού του χρόνου, να σας αποζημιώσει μέχρι το ύψος του ασφαλισμένου ποσού. Συνεπώς, από τη στιγμή που υποβάλλετε μια απαίτηση, το ασφαλισμένο ποσό μειώνεται για την υπόλοιπη χρονική περίοδο που ισχύει το ασφαλιστήριο κατά το ποσό της πληρωθείσας αποζημίωσης. Θα πρέπει να το επαναφέρετε στο αρχικό ποσό που ήταν ασφαλισμένη η περιουσία για να διατηρείτε το ύψος του ασφαλισμένου ποσού στην πραγματική αξία της περιουσίας σας για την υπόλοιπη περίοδο του ασφαλιστηρίου σας πληρώνοντας το ανάλογο ασφάλιστρο. Σημειώστε ότι υπάρχουν ασφαλιστήρια που προβλέπουν αυτόματη επαναφορά του ασφαλισμένου 
ποσού μετά την πληρωμή οποιασδήποτε αποζημίωσης και άλλα όχι. Διαβάστε το ασφαλιστήριό σας, κι αν ισχύει το δεύτερο, θα πρέπει να ζητήσετε επαναφορά του ασφαλισμένου ποσού στο ύψος πριν συμβεί η ζημιά.

 • 31.
  Γιατί πρέπει να κάνω Ασφάλιση Ζωής;

  Ο κυριότερος λόγος είναι η οικονομική προστασία της οικογένειάς σας σε περίπτωση απώλειας της ζωής σας, απ’ οποιαδήποτε αιτία. Η Ασφάλιση Ζωής είναι επίσης ένα μέσο που σας βοηθά ν’ αποταμιεύετε και να επενδύετε συστηματικά για τη δημιουργία ενός κεφαλαίου για την κάλυψη μελλοντικών οικονομικών αναγκών σας, όπως είναι:
  - Η μόρφωση των παιδιών σας

  - Η εξασφάλιση της συνταξιοδότησής σας
  - Η απόκτηση κατοικίας

  - Η αντιμετώπιση εκτάκτων οικονομικών αναγκών
  - Η εξόφληση των υποχρεώσεών σας σε τρίτους.
  - 
Ακόμη, η Ασφάλιση Ζωής μπορεί να επεκταθεί με αριθμό Συμπληρωματικών Ωφελημάτων, για να καλύψει και άλλες ασφαλιστικές σας ανάγκες.

 • 32.
  Τί πρέπει να προσέξω όταν κάνω μια Ασφάλιση Ζωής;

  Τα σημαντικότερα σημεία που πρέπει να προσέξετε είναι:

  - Ν’ ανταποκρίνεται στις πραγματικές ασφαλιστικές σας ανάγκες, που μπορεί να είναι η ασφαλιστική προστασία, η αποταμίευση ή ένας συνδυασμός των δύο

  - Να είστε σε θέση να πληρώνετε με άνεση τα ασφάλιστρά σας, σύμφωνα πάντοτε με τις οικονομικές σας δυνατότητες


  - Να απαιτήσετε όπως η ασφαλιστική σας εταιρεία ή ο ασφαλιστικός σας διαμεσολαβητής προβεί σε μια λεπτομερή ανάλυση των αναγκών σας και σας δώσει γραπτώς όλες τις πληροφορίες που προβλέπει η ασφαλιστική νομοθεσία

  - Να βεβαιωθείτε ότι η προτεινόμενη ασφάλιση παρέχει ικανοποιητική προστασία για σας και την οικογένειά σας

  - Μη διστάσετε να ζητήσετε πληροφορίες και για άλλα σχέδια που υπάρχουν στην αγορά, για να διαμορφώσετε πλήρη άποψη για την ασφάλιση που πρόκειται να κάνετε

  - Να απαντήσετε με απόλυτη ειλικρίνεια όλες τις ερωτήσεις που θα σας υποβληθούν για τη μελέτη των ασφαλιστικών σας αναγκών καθώς επίσης και κατά τη συμπλήρωση της Αίτησης για Ασφάλιση

  - Γνωρίστε τα δικαιώματά σας για πληροφορίες.


 • 33.
  Πώς μπορώ ν" αποφασίσω για το ύψος της ασφαλιστικής κάλυψης που πρέπει να έχω ή για το ασφάλιστρο που θα πληρώνω;

  Ο ασφαλιστικός σας διαμεσολαβητής είναι υποχρεωμένος με βάση την ασφαλιστική νομοθεσία να κάνει μια πλήρη ανάλυση των αναγκών σας και να σας συστήσει την ασφαλιστική κάλυψη που χρειάζεστε τη δεδομένη στιγμή και να σας υποδείξει το αντίστοιχο ασφάλιστρο.

 • 34.
  Πώς μπορώ να διασφαλίσω ότι η ασφαλιστική μου κάλυψη θα ανταποκρίνεται στις μελλοντικές μου ανάγκες;

  Θα πρέπει να ξέρετε ότι οποιαδήποτε ασφάλιση και να κάνετε σήμερα, μελλοντικά θα πρέπει να αναθεωρείτε συχνά για να καλύπτετε τις μεταβαλλόμενες ασφαλιστικές σας ανάγκες. Είναι καλό σε τακτά χρονικά διαστήματα ή όταν συμβαίνει κάποιο σημαντικό γεγονός στη ζωή σας, όπως για παράδειγμα γάμος, απόκτηση παιδιού κλπ, να επικοινωνείτε με τον ασφαλιστικό σας διαμεσολαβητή για μια πληρέστερη ανάλυση των νέων αναγκών που προκύπτουν και αναθεώρηση των ασφαλιστικών σχεδίων σας.

 • 35.
  Υπάρχουν κάποια άλλα ωφελήματα που θα μπορούσα να ενσωματώσω στο ασφαλιστήριό μου για να καλύπτονται περισσότερες ανάγκες μου;

  Στα περισσότερα ασφαλιστήρια Ζωής, μπορείτε να προσθέσετε διάφορα συμπληρωματικά ωφελήματα για να ενισχύσετε ακόμη περισσότερο την ασφαλιστική σας προστασία. Τέτοια παραδείγματα είναι η Πρόσθετη Απλή Ασφάλιση Ζωής, η Απαλλαγή Πληρωμής Ασφαλίστρων, η Μόνιμη Ολική Ανικανότητα, η Κάλυψη Σοβαρών Ασθενειών και άλλα.
  Η ασφαλιστική σας εταιρεία ή ο ασφαλιστικός σας διαμεσολαβητής, με την κατάλληλη ανάλυση των ασφαλιστικών αναγκών σας, θα είναι σε θέση να σας προτείνει τα συμπληρωματικά ωφελήματα που θα πρέπει να περιλάβετε στο ασφαλιστήριό σας.

 • 36.
  Τί μπορώ να κάνω σε περίπτωση που δεν μπορώ να πληρώνω τ" ασφάλιστρά μου;

  Να εξαντλήσετε κάθε περιθώριο που έχετε για να διατηρήσετε το ασφαλιστήριό σας σε ισχύ. Σε περίπτωση που αυτό είναι αδύνατο, επικοινωνήστε με την ασφαλιστική σας εταιρεία ή τον ασφαλιστικό σας διαμεσολαβητή για να εξετάσετε τις διάφορες επιλογές που έχετε στη διάθεσή σας, όπως για παράδειγμα τη δυνατότητα μείωσης των ασφαλίστρων ή της μερικής εξαργύρωσης των μονάδων με τις οποίες είναι πιστωμένο το ασφαλιστήριό σας αν είναι συνδεδεμένο με μονάδες επένδυσης. Οι επιλογές εξαγοράς ή μετατροπής του ασφαλιστηρίου σας σε ασφάλιση ελεύθερη περαιτέρω πληρωμών, είναι κατά την γνώμη μας, οι τελευταίες που θα πρέπει να εξετάσετε αφού εξαντλήσετε όλες τις υπόλοιπες που έχετε στη διάθεσή σας.

 • 37.
  Τί εννοούμε όταν λέμε "εξαγορά του ασφαλιστηρίου" μου;

  Είναι τα χρήματα που παίρνετε, όταν ακυρώνετε το ασφαλιστήριό σας πριν από την λήξη του. Αξία εξαγοράς έχουν όλα τα ασφαλιστήρια Ζωής, εκτός από την Απλή Ασφάλιση Ζωής. Η ημερομηνία από την οποία αποκτάτε το δικαίωμα αυτό καθορίζεται στο ασφαλιστήριό σας, και διαφέρει από εταιρεία σε εταιρεία. Η πρόωρη εξαργύρωση συνήθως δεν είναι προς το συμφέρον σας αφού όχι μόνο θα πάψετε να έχετε την ασφαλιστική κάλυψη αλλά πολλές φορές υπάρχουν και επιβαρύνσεις για πρόωρη εξαγορά στα αρχικά στάδια ενός σχεδίου ενώ παράλληλα εάν το εξαγοράσετε πριν τη συμπλήρωση των πρώτων 6 χρόνων θα υπάρχουν και φορολογικές επιπτώσεις. Σας συμβουλεύουμε να μην εξαγοράσετε πρόωρα το ασφαλιστήριό σας χωρίς να διευκρινήσετε τις συνέπειες και 
πάρετε συμβουλή από ειδικό.

 • 38.
  Όταν εξαγοράσω το ασφαλιστήριό μου θα εισπράξω το ποσό που αναγράφει στην πρόσκληση για ασφάλιση που μου ετοίμασε η εταιρεία;

  Στην επεξήγηση οποιουδήποτε ασφαλιστικού σχεδίου η ασφαλιστική σας εταιρεία ή ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής έχουν υποχρέωση να σας παρουσιάσουν μια πρόσκληση για ασφάλιση, στην οποία φαίνονται οι ενδεικτικές μελλοντικές αξίες εξαγοράς. Στα σχέδια που είναι συνδεδεμένα με επενδυτικές μονάδες, οι αξίες αυτές υπολογίζονται με βάση κάποιες ενδεικτικές αποδόσεις των επενδυτικών ταμείων, αφού όμως συνυπολογιστούν όλα τα έξοδα διαχείρισης ή/και επιβαρύνσεις εξαγοράς, αν υπάρχουν. Όπως είναι φυσικό, οι πραγματικές αποδόσεις των επενδυτικών ταμείων ενδέχεται να διαφέρουν από τις ενδεικτικές
αποδόσεις που φαίνονται στην πρόσκληση για ασφάλιση, και ως εκ τούτου η αξία εξαγοράς του ασφαλιστηρίου σας είναι απίθανο να είναι η ίδια με αυτή που αναγράφεται στην πρόσκληση για ασφάλιση, αφού αυτή θα υπολογιστεί με βάση τις πραγματικές αποδόσεις των ταμείων.

 • 39.
  Τί εννοούμε όταν λέμε "ασφάλιση ελεύθερη περαιτέρω πληρωμών";

  Αυτό σημαίνει ότι εξασκείτε το δικαίωμα, που πιθανόν να σας προσφέρει το ασφαλιστήριό σας, να τερματίσετε την πληρωμή περαιτέρω ασφαλίστρων. Σε τέτοια περίπτωση, το ασφαλιστήριό σας παραμένει σε ισχύ αλλά θα πρέπει να διερευνήσετε πώς επηρεάζονται οι ασφαλιστικές σας καλύψεις. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι είναι πιθανό ορισμένες να μειώνονται ή ακόμη και να ακυρώνονται.

 • 40.
  Μπορώ να εκχωρήσω οποιοδήποτε ασφαλιστήριό μου Ζωής σε μια τράπεζα, για σκοπούς εξασφάλισης δανείου;

  Το ασφαλιστήριό σας Ζωής είναι ένα σημαντικό περιουσιακό στοιχείο, που γίνεται αποδεκτό ως πρόσθετη εξασφάλιση από μια τράπεζα και για αυτό το λόγο γίνεται αποδεκτή συνήθως η εκχώρησή του.

 • 41.
  Αν αλλάξω γνώμη σχετικά με το ασφαλιστήριό μου Ζωής, τί μπορώ να κάνω;

  Έχετε το δικαίωμα, μέσα σε 30 ημέρες από την παράδοση του ασφαλιστηρίου σας Ζωής ή την αποστολή του με συστημένη επιστολή, να ενημερώσετε γραπτώς την ασφαλιστική σας εταιρεία για την απόφασή σας προς υπαναχώρηση και ακύρωση του ασφαλιστηρίου. Η ασφαλιστική σας εταιρεία θα επιστρέψει όλα τα ποσά που έχετε πληρώσει αλλά θα αφαιρέσει οποιαδήποτε έξοδα έχει καταβάλει για ιατρικές εξετάσεις στις οποίες έχετε υποβληθεί για σκοπούς αξιολόγησης και αποδοχής της πρότασής σας για ασφάλιση.

 • 42.
  Τί είναι η Επαγγελματική Αστική Ευθύνη;

  Είναι η ευθύνη που έχει ένας ελεύθερος επαγγελματίας για την πρόκληση σωματικών βλαβών ή υλικών ζημιών συνεπεία της επαγγελματικής του δραστηριότητας. (ανθρώπινο λάθος)

 • 43.
  Τί καλύπτει ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης;

  1. Αποζημιώσεις για αξιώσεις τρίτων που προκύπτουν από την αμελή άσκηση του επαγγέλματος.

  2. "Εξοδα υπεράσπισης ανεξάρτητα από τη βασιμότητα της κατηγορίας καθώς και τα ποσά ενδεχόμενου   
εξωδικαστικού συμβιβασμού.
  
3. Απώλεια εγγράφων.

  4. Δυσφήμιση - συκοφαντία.

  5. Παραβίαση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, παράβαση καθήκοντος και παράβαση απορρήτου.

  6. Παράσταση ενώπιον δικαστηρίων.

  7. Εκτεταμένη περίοδος γνωστοποίησης απαιτήσεων.

 • 44.
  Για ποια επαγγέλματα προσφέρεται η κάλυψη;

  Ιατροί

  Καλύπτεται η Επαγγελματική Ευθύνη από την νόμιμη άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος, για οποιαδήποτε αμέλεια, σφάλμα ή παράλειψή του, κατά την άσκηση των ιατρικών καθηκόντων του ασφαλισμένου, καθώς και για ατυχήματα στο ιδιωτικό του ιατρείο. 
  

Φαρμακοποιοί

  Οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη από αμέλεια η σφάλμα κατά την εκτέλεση ιατρικών συνταγών, παρασκευής ιδιοσκευασμάτων και γενικά ότι έχει σχέση με τη νόμιμη άσκηση του επαγγέλματος του φαρμακοποιού.


  Δικηγόροι

  Οποιαδήποτε αμέλεια ή σφάλμα του ασφαλισμένου κατά την άσκηση των επαγγελματικών του καθηκόντων όπως λανθασμένες νομικές συμβουλές, τήρηση προθεσμιών και λανθασμένος χειρισμός υποθέσεων.


  Αρχιτέκτονες, πολιτικοί μηχανικοί, ηλεκτρολόγοι κλπ
  Web Designers
  TourOperators
  Μέλη διοικητικού συμβουλίου


  Λογιστές, φοροτεχνικοί
  
Αμέλεια όπως η μή τήρηση των προθεσμιών, ακατάλληλη προετοιμασία φορολογικών δηλώσεων, παραβίαση προσωπικών δεδομένων κ.λ.π


  Ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές
  κ.ά.


© Copyright 2012-2019 Created by ping! design > www.pingdesign.gr