Πού θα μας βρείτε

Φιλελλήνων 4, Κηπούπολη

Ηράκλειο Κρήτης

ΠΕΜΠΤΗ 13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018

time

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

    

Η ασφάλιση του αυτοκινήτου μας είναι υποχρεωτική από το νόμο και μας καλύπτει από περιπτώσεις που προκαλέσουμε σωματικές βλάβες ή υλικές ζημιές σε τρίτους..

Ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο αυτοκινήτου όμως, πέρα από την υποχρεωτική αστική ευθύνη έναντι τρίτων που μας παρέχει, μας δίνει την δυνατότητα να ασφαλίσουμε το όχημα μας και για συμπληρωματικούς κινδύνους όπως είναι η κλοπή, η φωτιά, τα φυσικά φαινόμενα, η θραύση κρυστάλλων, η νομική προστασία, η οδική βοήθεια, η κάλυψη ιδίων ζημιών κ.α.

Υποχρεωτική κάλυψη
Από 01.06.2012 ισχύουν νέα κατώτερα όρια Αστικής Ευθύνης οδηγού ή ιδιοκτήτη του οχήματος έναντι Τρίτων και επιβαινόντων για:
- Σωματικές βλάβες 1.000.000 € ανά θύμα
- Υλικές ζημίες 1.000.000 € ανά ατύχημα
- Αστική Ευθύνη έναντι Τρίτων λόγω πυρκαγιάς του οχήματος 15.000 €
- Αστική Ευθύνη έναντι Τρίτων κατά τη μεταφορά και μέσα σε φυλασσόμενους χώρους
- Υλικές Ζημιές από ανασφάλιστο όχημα 

Προαιρετικές / συμπληρωματικές καλύψεις:
- Θραύση Κρυστάλλων
- Πυρκαγιά και Τρομοκρατικές Ενέργειες
- Ολική κλοπή
- Μερική κλοπή
- Φυσικά φαινόμενα (σε συνδυασμό με την κάλυψη πυρός)
- Προσωπικό Ατύχημα Οδηγού - Ιδιοκτήτη 9.000 / 15.000 / 24.000 / 30.000 €
- Ίδιες ζημίες (μικτή ασφάλιση)
- Κακόβουλη βλάβη (σε συνδυασμό με την κάλυψη ιδίων ζημίων)
- Νομική Προστασία
- Οδική Βοήθεια

To ασφάλιστρο προσδιορίζεται από:
- τη χρήση (ΕΙΧ, ΕΙΧ μοτο/τα, επαγγελματικό, φορτηγό κλπ)
- τους ίππους (σε ΕΙΧ) ή τα κυβικά (σε μοτο/τα)
- την περιοχή κατοικίας (πχ Αθήνα, εκτός Αθηνών, παραμεθόριες περιοχές)
- την αξία του οχήματος (για προεραιτικές καλύψεις)
- τον οδηγό ηλικίας κάτω των 23 ετών ή κάτοχο διπλώματος λιγότερο του 1 έτους
- αν κυκλοφορεί με ρυμουλκούμενο, τροχόσπιτο, μπαγκαζιέρα, σκάφος
- αν το ασφάλιστρο πληρώνεται ετησίως ή εξαμηνιαίως

Βασικό - Ελάχιστο πρόγραμμα
- Αστική Ευθύνη για Σωματικές Βλάβες - Υλικές Ζημιές
- Προσωπικό Ατύχημα για τον οδηγό
- Νομικά έξοδα και Φροντίδα Ατυχήματος με ρυμούλκηση


© Copyright 2012-2018 Created by ping! design > www.pingdesign.gr