Πού θα μας βρείτε

Φιλελλήνων 4, Κηπούπολη

Ηράκλειο Κρήτης

ΠΕΜΠΤΗ 13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018

time

ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ

    

Η ταξιδιωτική ασφάλιση σαν είδος είναι προαιρετική.

Η Ταξιδιωτική ασφάλιση των εκδρομέων για προσωπικά ατυχήματα, σαν είδος είναι προαιρετική.

Τα ταξιδιωτικά πρακτορεία προσφέρουν συνήθεις καλύψεις όπως:
Απώλεια ζωής / μόνιμη ολική ανικανότητα από ατύχημα, ιατροφαρμακευτικά έξοδα από ατύχημα, επαναπατρισμός συνεπεία ατυχήματος, απώλεια αποσκευών.
Η ενημέρωση που δίνεται, συχνά δεν είναι ιδιαίτερα ικανοποιητική.

Η ταξιδιωτική ασφάλιση διακρίνεται σε Ομαδική και Ατομική.
Τα περισσότερα πρακτορεία ταξιδίων συνάπτουν συμβάσεις ομαδικής ταξιδιωτικής ασφάλισης, ώστε να καλύπτουν τους πελάτες τους που ταξιδεύουν με γκρουπ και προγραμματισμένες αναχωρήσεις. Δηλαδή άτομα που αναχωρούν, επιστρέφουν και ακολουθούν το ίδιο πρόγραμμα μαζί. Συνήθως οι προσφερόμενες καλύψεις είναι οι στοιχειώδεις που προανάφερα και όχι τόσο "πλούσιες" όσο εκείνες τον ατομικών προγραμμάτων. Έτσι ο εκδρομέας δύσκολα μπορεί να βρεί λύση για  κάτι περισσότερο από τα συμφωνημένα.

Τα ατομικά προγράμματα προσφέρονται σύμφωνα με το πόσο συχνά ταξιδεύουμε.

Μπορούμε να αγοράζουμε κάλυψη για:
1 μόνο ταξίδι (Ασφάλιση απλού ταξιδιού)
Πολλαπλά ταξίδια (απεριόριστος αριθμός) ταξιδιών που πραγματοποιούμε σε διάστημα ενός έτους (Ετήσια ταξιδιωτική ασφάλιση)

Tί καλύπτουν συνήθως: 
- Ιατροφαρμακευτικά έξοδα από Ατύχημα ή Αιφνίδια Ασθένεια εκτός και εντός νοσοκομείου.
- Έξοδα επαναπατρισμού σε περίπτωση που δεν είναι δυνατόν το ταξίδι να συνεχιστεί για λόγους υγείας.
- Έξοδα υγειονομικής μεταφοράς από τον τόπο ενός ατυχήματος, προς το πλησιέστερο νοσοκομείο.
- Έξοδα για μεταφορά και διαμονή συνοδού σε περίπτωση εισαγωγής σε νοσοκομείο.
- Έξοδα ακυρωτικών ματαίωσης ή αναβολής ταξιδιού για λόγους υγείας.
- Αποζημίωση ακυρωτικών σε περίπτωση διακοπής του για λόγους υγείας.
- Νομική προστασία στο εξωτερικό.
- Κάλυψη της Αστικής Ευθύνης μας για παραβατικές ενέργειες.
- Αποζημίωση για καθυστερημένη παράδοση ή απώλεια αποσκευών.
- Πολλές ακόμη παροχές.


© Copyright 2012-2018 Created by ping! design > www.pingdesign.gr