Πού θα μας βρείτε

Φιλελλήνων 4, Κηπούπολη

Ηράκλειο Κρήτης

ΣΑΒΒΑΤΟ 19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019

time

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

    

Ασφαλιστήρια Συμβόλαια Μεταφορών

Αντικείμενο του κλάδου Μεταφορών είναι η κάλυψη των διακινούμενων εμπορευμάτων με κάθε αναγνωρισμένο μεταφορικό μέσο για οποιαδήποτε φυσική ζημιά ή απώλεια.

 

Βασικοί υποχρεωτικοί όροι είναι:

- Η έκδοση του ασφαλιστηρίου να γίνει πριν τη φόρτωση των εμπορευμάτων 

- Τα εμπορεύματα να είναι επαγγελματικώς συσκευασμένα 

- Η χρονική διάρκεια του ταξιδιού να μην ξεπερνά τα λογικά όρια 

- Το μεταφορικό μέσο που διενεργεί τη μεταφορά να είναι ικανό για αυτήν πριν την έναρξη του ταξιδιού (το πλοίο να είναι αξιόπλοο) 


© Copyright 2012-2019 Created by ping! design > www.pingdesign.gr