Πού θα μας βρείτε

Φιλελλήνων 4, Κηπούπολη

Ηράκλειο Κρήτης

ΠΕΜΠΤΗ 13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018

time

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ


Στηρίζουμε τις προσπάθειες των συνεργατών μας και επικροτούμε τις επιτυχίες τους, δίνοντας τα απαραίτητα οικονομικά και ηθικά κίνητρα για να τους οδηγούμε σε υψηλότερους στόχους.

Η Εταιρεία αναλαμβάνει όλες τις διοικητικές και διαχειριστικές διαδικασίες (εύρεση νέων προϊόντων, συμβάσεις με εταιρείες, χάραξη στρατηγικής κτλ), ενώ οι Συνεργάτες αφοσιώνονται απερίσπαστοι στο παραγωγικό τους έργο.
> Υψηλές Αμοιβές μέσα από ένα αξιοκρατικό κανονισμό πωλήσεων.
> Πρόσβαση σε ένα μεγάλο δίκτυο προϊόντων και υπηρεσιών.
> Άμεση διεκπεραίωση αιτημάτων.
> Διασφάλιση του Χαρτοφυλακίου τους με ειδικό όρο.
> Μείωση των λειτουργικών τους εξόδων.
> Εκπαίδευση και άμεση υποστήριξη από ένα φορέα.

Ονοματεπώνυμο
E-mail
Βιογραφικό


© Copyright 2012-2018 Created by ping! design > www.pingdesign.gr