Πού θα μας βρείτε

Φιλελλήνων 4, Κηπούπολη

Ηράκλειο Κρήτης

ΠΕΜΠΤΗ 13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018

time

ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

    

Είναι ο ασφαλιστικός κλάδος εκείνος στο οποίο ο ασφαλισμένος έναντι κάποιου ασφαλίστρου (παροχή) απαλλάσσεται από δικηγορικά έξοδα και δικαστικά δαπανήματα που αναλαμβάνει αντ΄ αυτού ο ασφαλιστής (αντιπαροχή) - προκειμένου να διεκδικήσει μία δίκαιη απαίτησή του ή να υπερασπίσει τον εαυτό του στα ποινικά δικαστήρια. Ασφαλώς το είδος και το εύρος των επί μέρους ασφαλιστικών καλύψεων εξαρτώνται απ` το πρόγραμμα ασφάλισης που επιλέγει ο καθένας ανάλογα με το ενδιαφέρον και τις ανάγκες του.

Με άλλα λόγια ο ασφαλισμένος για Νομική Προστασία απαλλάσσεται από το οικονομικό βάρος μιας νομικής διαφοράς και έτσι ανενόχλητος παραφυλάσσει τα έννομα συμφέροντά του προς την κατεύθυνση που επιθυμεί.


Σε τί διαφέρει η Νομική Προστασία από την Αστική Ευθύνη:

Στην ασφάλιση Αστικής Ευθύνης, ο ασφαλισμένος που γίνεται υπαίτιος της πρόκλησης ζημίας σε τρίτους δεν αποζημιώνει ο ίδιος τους ζημιωθέντες αλλά η ασφαλιστική του εταιρία. Τέτοια ασφάλιση έχουμε υποχρεωτικά για το αυτοκίνητο και προαιρετικά για άλλους κινδύνους. 

Ο ασφαλισμένος της Νομικής Προστασίας αναθέτει στην ασφαλιστική εταιρία να διεκδικήσει ως ζημιωθείς από την συμπεριφορά κάποιου άλλου, τις νόμιμες αξιώσεις αποζημίωσής του είτε εξωδίκως, είτε δικαστικώς, αναλαμβάνοντας η ασφαλιστική εταιρία όλα τα σχετικά έξοδα.

Στη μεν λοιπόν Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης αποζημιώνεται ένας τρίτος εξαιτίας της συμπεριφοράς του ασφαλισμένου στη δε ασφάλιση Νομικής Προστασίας ο ίδιος ο ασφαλισμένος.

Τέλος, η ασφάλιση Νομικής Προστασίας αναλαμβάνει και τα έξοδα για την ποινική υπεράσπιση του ασφαλισμένου της, σε ένα χώρο που η ασφάλιση Αστικής Ευθύνης δεν ενεργοποιείται.


© Copyright 2012-2018 Created by ping! design > www.pingdesign.gr