Πού θα μας βρείτε

Φιλελλήνων 4, Κηπούπολη

Ηράκλειο Κρήτης

ΠΕΜΠΤΗ 13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018

time

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΚΑΦΟΥΣ

    

Σύμφωνα με το Νόμο 2743/1999, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ την 13η Ιανουαρίου 2000, προβλέπεται η Υποχρεωτική Ασφάλιση για την Κάλυψη Αστικής Ευθύνης έναντι τρίτων σε όλα τα επαγγελματικά και ιδιόκτητα σκάφη αναψυχής που μετακινούνται και κυκλοφορούν εντός των Ελληνικών χωρικών υδάτων.

 

1. Συγκεκριμένα, οι υποχρεωτικές καλύψεις είναι:

- Αστική Ευθύνη για Σωματικές Βλάβες και θανάτους επιβαινόντων ή/και τρίτων από πρόσκρουση, σύγκρουση, ναυάγιο ή οποιαδήποτε άλλη αιτία, με ασφαλιζόμενο κεφάλαιο μέχρι του ποσού των 300.000 € ανεξαρτήτου αριθμού θυμάτων 

- Αστική Ευθύνη για Yλικές Ζημιές επιβαινόντων ή/και τρίτων από πρόσκρουση, σύγκρουση, ναυάγιο ή οποιαδήποτε άλλη αιτία, με ασφαλιζόμενο κεφάλαιο μέχρι του ποσού των 150.000 €

- Πρόκληση Θαλάσσιας Ρύπανσης με ασφαλιζόμενο κεφάλαιο μέχρι του ποσού των 90.000 € 

- Σκάφος ιδιωτικής αναψυχής ηλικίας μέχρι 20 ετών  

- Ιπποδύναμη μηχανής μέχρι 50-ΗΡ, βενζινοκίνητο

- Εξάμηνη περίοδος λειτουργίας του σκάφους 

Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, το ανωτέρο βασικό ασφάλιστρο δεν ισχύει αλλά καθορίζεται κατά περίπτωση από το τμήμα Underwriting Σκαφών της εταιρείας, καθώς επίσης και για την ανάληψη πρόσθετων καλύψεων όπως αναφέρονται παρακάτω.

 

2. Πρόσθετες καλύψεις

Μπορείτε να ασφαλίσετε το σκάφος σας και για τις περιπτώσεις:

- Ιδίων Ζημιών 

- Πυρκαγιάς 

- Έκρηξης 

- Ολικής / Μερικής Κλοπής 

- Σύγκρουσης / Πρόσκρουσης 

- Προσάραξης 

- Βύθισης


© Copyright 2012-2018 Created by ping! design > www.pingdesign.gr